الگوهای فعال تدریس

1-الگوی حل مساله 2- روش همیاری 3- الگوی بدیعه‌پردازی 

4- روش بارش مغزی 5- مشارکتی 6-کارت احساسی 7-دریافت مفهوم

 

1- الگوی حل مسئله: دانش‌آموز بتواند هر مسئله‌ای را حل کند.

مراحل الگو:

1- درک مسئله                     2- بازشناسی مسئله             3- بازگشایی مسئله

                4- جمع‌آوری اطلاعات     5- فرضیه‌سازی                6- آزمایش فرضیات

                7- نتیجه‌‌گیری و تعمیم

2- روش همیاری

الف- تدریس اعضا تیم


موضوعات مرتبط: آموزشی,طرح درس,نکات درسی,
برچسب‌ها: ,